Актуални Новини

ПРИЕМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ ВЪВ ВТОРО ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”

ПРОЦЕДУРА

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

ВЪВ ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” – БЕРКОВИЦА 

    1. 1.      ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

Дейност

Срок

1.

Подаване на заявления от родителите с изразеното им писмено желание детето/децата им да постъпят в 1. клас. Със заявленията родителите представят  и другите документи, описани в т.2 от процедурата по приема /представят се и оригиналите на акта за раждане, и удостоверението за завършена подготвителна група или подготвителен клас за сверка/

 

 

 

28.05.2013

2.

Подбор на приетите заявления. Подборът се извършва от нарочно сформирана училищна комисия, която има следните задължения: преглежда подадените комплекти документи, прави подбор по определените критерии, писмено уведомява родителите, чиито комплекти документи не отговарят на изискванията

 

28.05.2013 – 30.05.2013

3.

Записване на първокласниците и разпределяне по паралелки. Разпределянето на първокласниците по паралелки се извършва от училищната комисия с оглед равностойността на възможностите на децата

 

31.05.2013 – 14.06.2013

4.

Родителска среща:

1. Информация за сформираните паралелки

2. Указания за началото на учебната година и попълване на информационна карта от родителите /по образец/

 

30.05.2013

 

02.09.2013

 

  1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
  • Заявление от родителите /по образец/
  • Копие на акт за раждане на детето
  • Копие на удостоверението за завършена подготвителна група/подготвителен клас

 

 

Вашият коментар