Актуални Новини

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ” СВ. ИВАН РИЛСКИ” – СОФИЯ

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски” – гр. София  съществува като самостоятелно висше училище повече от  60 години. Като университет, предлагащ уникални специалности, той  подготвя инженери за нуждите на енергийно-суровинния отрасъл, гражданското и промишлено строителство, геологията, добива и преработката на нефт и природен газ, използване на възобновяеми източници на енергия, опазване на околната среда.

Доброто съчетание на една обща инженерна подготовка с по-тясно профилирани знания и умения дава широки възможности за реализация както  в страната, така  и в чужбина.
Университетът осигурява отлични условия за живот на своите студенти: настаняване в реновирани и добре обзаведени общежития, ползване на  студентски стол, възможност за получаване на  стипендии – социални, за успех,  по европейски проекти;  университетски спортен комплекс  за активна и разнообразна спортна дейност; достъпни държавни такси.
За кандидатстудентска информация и контакти:
Тел. 02/80 60 208; 02/80 60 530
Приемна „Кандидат-студенти” на МГУ
Сайт: www.mgu.bg
Имейл адрес: education.uio@mgu.bg

Прием в МГУ