Актуални Новини

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ – БЕРКОВИЦА

 

Лесотехническа професионална гимназия  гр. Берковица

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА  2016 / 2017 година

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за класиране по образец на училището.
  • Копие на свидетелството за основно образование.
  • Медицинско свидетелство със заключение, че професиите, за които кандидатства ученикът, не са му противопоказни.

При подаване на документите учениците представят и оригиналите им за сверяване.

Възможностите за обучение, които предлагаме ние:

Прием след 7 клас: 

„Горско и ловно стопанство”

Изпити: български език и литература и математика

Балообразуващи предмети: оценките от тестовете по български език и математика, биология, география.

Прием след 8 клас: 

„Механизация на горското стопанство”

Балообразуващи предмети: физика, математика, български език.

„Мебелно производство”

Балообразуващи предмети: изобразително изкуство, математика, технологии.

0953 / 8-80-53 – Директор

0953 / 8-80-53 – факс

0953 / 8-80-56 – централа

e-mail:tmgs_berk@abv.bg                 www.lpg-berk.org

 

Нашата история:

Ние сме училище със 107-годишна история.

През април 1909 година е открито Окръжно столарско училище, а през 1949 година – Практическо горско училище за горски надзиратели. През 1978 година двете училища се обединяват. Лесотехническа професионална гимназия е училище, съчетаващо традиция и новаторство; училище, формиращо техническо и технологично мислене.

 

БРОШУРА 2016/2017