Актуални Новини

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ – БЕРКОВИЦА

„Горско и ловно стопанство“ – с разширено изучаване на английски език

 • 26 ученици
 • изпити: български език и литература и математика
 • балообразуващи предмети: удвоеният брой точки от теста по български език и литература, броя точки от теста по  математика, оценките по биология и география от свидетелството за 7 клас.

„Механизация на горското стопанство“

 • 26 ученици
 • изпити: български език и литература и математика
 • балообразуващи предмети: удвоеният брой точки от теста по български език и литература, броя точки от теста по  математика, оценките по физика и география от свидетелството за 7 клас.

Важни дати

Провеждане на приемните изпити:

 • Български език и литература – 17.06.2019 г.
 • Математика – 19.06.2019 г.
 1. Обявяване на оценките от приемните изпити – 27.06.2019 г.
 2. Подаване на документи за І етап на класиране – 03- 05.07.2019 г.
 3. Обявяване на резултатите от І етап на класиране до 11.07.2019 г.
 4. Записване на учениците, приети на І етап на класиран и подаване на документи за ІІ етап до 16.07.2019 г.
 5. Обявяване на резултатите от ІІ етап на класиране до 18.07.2019 г.
 6. Записване на учениците, приети на ІІ етап на класиране – до 22.07.2019 г.
 7. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІ етап на класиране – 23.07.2019 г.
 8. Подаване на документи за участие в ІІІ етап на класиране – 24 – 25.07.2019 г.
 9. Обявяване на резултатите от ІІІ етап на класиране – 29.07.2019 г.
 10. Записване на учениците, приети след ІІІ етап на класиране – 31.07.2019 г
 11. Обявяване на незаетите места след ІІІ етап на класиране до 01.08.2019 г.
 12. Попълване на незаетите места след ІІІ етап на класиране и записване – 10.09.2019 г.

Източник: http://www.daskalo.com/lpgb/?page_id=29