Актуални Новини

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „Д-Р ИВАН ПАНОВ“ – БЕРКОВИЦА

За  учебната 2019/2020 година Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ обявява следния прием:

  1. Профилирана паралелка – Чужди езици – Английски език– прием след завършено основно образование /VІІ клас/– дневна форма, петгодишен срок на обучение – 26 ученици. Профилиращи предмети – Английски език, Немски език.

Балообразуване: оценките от НВО по БЕЛ Х2 и НВО по Математика Х2 + оценката по История и цивилизации Х1 + оценката по География и икономика Х1 . Приемът се извършва съгласно Наредба 10/01.09.2016 г. и заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. на Министъра на образованието и науката.

  1. Професионална паралелка от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” код: 811, професия „Хотелиер” код: 811010, специалност „Организация на хотелиерството”  код: 8110101   за придобиване на ІІІ-та Професионална квалификационна степен, прием след завършено основно образование /VІІ клас/ , дневна форма на обучение и петгодишен срок на обучение – 26 ученици с разширено изучаване на Английски език.

Балообразуване: оценките от НВО по БЕЛ х2 и НВО по  Математика Х2 + оценката по История и цивилизации Х1 + оценката по География и икономика Х1. Приемът се извършва съгласно Наредба 10/01.09.2016 г. и заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. на Министъра на образованието и науката.

Подаването на документи за прием на ученици за учебната 2019/2020 г. в паралелките Чужди езици и Професионална – Хотелиер на ПГ „Д-р Иван Панов“ започва на 03.07.2019г. /сряда/ и е до 05.07.2019г. /петък/. Заявленията могат да се подават онлайн, на място или в училището-гнездо-Трето основно училище „Иван Вазов“.

 

Източник: http://www.ipanov.com/