Актуални Новини

ПРИЕМ 2012/2013 ВТОРО ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”

ПРОЦЕДУРА

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1-ВИ  КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

ВЪВ ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” – БЕРКОВИЦА


 

 

1. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

Дейност

Срок

1.

Подаване на заявления от родителите с изразеното им писмено желание детето/децата им да постъпят в 1. клас. Със заявленията родителите представят  и другите документи, описани в т.2 от процедурата по приема /представят се и оригиналите на акта за раждане и удостоверението за завършена подготвителна група или подготвителен клас за сверка/

30.05.2012

2.

Подбор на приетите заявления.

Подборът се извършва от нарочно сформирана училищна комисия, която има следните задължения: преглежда подадените комплекти документи, прави подбор по определените критерии, писмено уведомява родителите, чиито комплекти документи не отговарят на изискванията

30.05.2012 – 05.06.2012

3.

Записване на първокласниците и разпределяне по паралелки.

Разпределянето на първокласниците по паралелки се извършва от училищната комисия с оглед равностойността на възможностите на децата

05.06.2012 – 15.06.2012

4.

Родителска среща:

1. Информация за сформираните паралелки

 

2. Указания за началото на учебната година и попълване на информационна карта от родителите /по образец/

 

 

16.06.2012

 

01.09.2012

 

  1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
  • Заявление от родителите /по образец/
  • Копие на акт за раждане на детето
  • Копие на удостоверението за завършена подготвителна група/подготвителен клас
  • Талон №5 и №6 за здравословното състояние на детето, издадени от личния лекар

 

 

Вашият коментар