Актуални Новини

ПРИЗИВ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СНЕГА ОТ ТРОТОАРИТЕ И ЛЕДЕНИТЕ ВИСУЛКИ ОТ ПОКРИВИТЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с обилните снеговалежи и натрупването на големи количества сняг по тротоарите и покривите на сградите, както и очакваното повишение на температурите, на основание чл. 19, ал. 2 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица, Ви уведомяваме, че почистването на тротоарите от сняг и лед пред магазините, офисите, фирмите, заведенията, жилищни кооперации и домовете е задължение на собствениците, управителите и ползвателите на тези обекти.

Складирането на почистения сняг и лед се извършва така, че да не пречи на движението на МПС и пешеходците.

Големия обем на снега по покривните конструкции създава опасност от падане на големи блокове със сняг и ледени висулки, които могат да нанесат щети върху живота, здравето и имуществото на гражданите. Снегът по тротоарите затруднява придвижването на пешеходците. В тази връзка Ви молим своевременно да почиствате надвисналите блокове сняг и висулки от покривите на сградите, както и снега по прилежащите тротоари.

Община Берковица предупреждава  да бъдете внимателни при движение покрай сгради с натрупан сняг и висулки и при възможност да ги избягвате, а водачите на автомобили, преди да паркират, да се уверят, че няма опасност от падане на ледени късове.

Общинска Администрация – Берковица, предварително Ви благодари за проявеното разбиране и съдействие.