Актуални Новини

ПРИЗИВ ОТ БДЖ

В последно време се наблюдава увеличен брой на инцидентите, в следствие пресичане железопътната инфраструкура на нерегламентирани места от хора, които преминават железопътната линия. От Железопътна секция Враца към Държавното предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ напомнят, че пресичането на релсите на произволни, нерегламентирани за тази цел места, е в нарушение на Наредба 58 („Правила за техническа експлоатация на железопътната инфраструктура“) и на Наредба 4 („Наредба за железопътните прелези“) и крие риск за сигурността и живота на хората. Преминаването, съгласно посочените наредби, се осъществява през пешеходните пътеки и железопътните прелези. Въпреки изградените предпазни огради и поставените забранителни и информационни табели, нарушенията продължават. В тази връзка се отправя апел и предупреждение към всички хора да спазват стриктно указателните табели и загражденията, да пресичат безопасно и отговорно на определените за целта места.