Актуални Новини, Новини

ПРИЗИВ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОТНОСНО НЕРЕГЛАМЕНТИРАНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Уважаеми съграждани,

Напоследък зачестиха случаите на злоупотреби в определената от Община Берковица площадка за съхранение на строителни, битови и биоразградими отпадъци, намираща се в местност „Блеов чифлик“ до кв. „Раковица“ в град Берковица.

Недобросъвестни граждани демонстрират липса на отговорност и зрялост като изхвърлят и палят отпадъци, които превръщат мястото в потенциално опасно огнище. Умишлените палежи са особени рискови и основна предпоставка за избухване на сериозни пожари.

Абсолютно забранено е изхвърлянето на отпадъци в горепосочения терен и въпреки усилията на Община Берковица и ОМ „Комунални дейности“, той непрекъснато се замърсява.

Призоваваме всички граждани за добросъвестно, отговорно  и разумно отношение при изхвърлянето на отпадъците!