АКТУАЛНО

ПРИКЛЮЧИХА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ОБНОВЯВАНЕ СГРАДАТА НА КМЕТСТВО СЕЛО ЗАМФИРОВО, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

logoПриключиха строителните дейности по обновяване на сградата на кметство с. Замфирово в изпълнение на проект “Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица/, които предоставят обществени услуги с цел подобряване  на тяхната енергийна ефективност“, изпълняван в рамките на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0047-C01 от 03.12.2019 г. по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Бенефициент по проекта е Община Берковица.

При обновяване на сградата на кметство с. Замфирово са изпълнени СМР за въвеждане на следните енергоспестяващи мерки:

ЕСМ 1: Топлинно изолиране на всички външни стени на сградата

ЕСМ 2: Топлинно изолиране на покрива чрез полагане на изолация от минерална вата.

Покривът е ремонтиран като са сменени всички керемиди, поставени са нови улуци и водосточни тръби.

 ЕСМ 3: Подмяна на дървената дограма с нова РVС дограма.

ЕСМ 4: Въвеждане на енергоспестяващо осветление – подменени са всички осветителни тела с нови – енергоспестяващи.

Обновени са мълниезащитната и заземителнана инсталация.

В изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0047-C01 от 03.12.2019 г. предстои сключване на договор за СМР по обновяване сградата на кметство с. Гаганица за обект “Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Гаганица, община Берковица/, които предоставят обществени услуги с цел подобряване  на тяхната енергийна ефективност“.

Основната цел на проект “Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица/, които предоставят обществени услуги с цел подобряване  на тяхната енергийна ефективност“ е повишаване енергийната ефективност на публични сгради в с. Замфирово и с. Гаганица, община Берковица, които предоставят обществени услуги, която допринася за насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. Реализирането на проекта постига следните резултати:

  • Подобряване и възстановяване инфраструктурата, социално икономическото развитие;
  • Създаване на благоприятна и приветлива среда за работа;
  • Оптимизиране на разходите за дейностите по отопление, поддръжка и охлаждане на сградите;
  • Осигуряване на достъп до ключови социални и административни сгради
  • Повишаване качеството на живот на населението.

Общата стойност на проекта е 219 391,31 лева, от които европейското финансиране е в размер на 186 482.62 лева от Европейския съюз чрез ЕЗФРСР и 32 908.69 лева национално съфинансиране.

Продължителността на проекта е 36 месеца и приключва на 03.12.2022 г.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

ИНТЕНЗИВНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ В ДГ „ЗВЪНЧЕ“ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

На 14.11.2023 г. в къща-музей „Иван Вазов” се проведе форма за интензивна работа с родителите „Включване на родителите в процеса

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (64) Културен център "Йордан Радичков" (11) МИГ Берковица и Годеч (30) НЧ "Иван Вазов - 1872" (14) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (646) Общинска администрация-Берковица (104) Общински съвет-Берковица (41) Обява (37) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (18) берковската духова музика (10) вик берковица (20) дневен ред (19) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (11) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (28) общинска администрация (56) обява община берковица (12) обявление (92) обявление отдел СУТ (33) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (27) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (16) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

СКЪПИ СТУДЕНТИ, Най-сърдечно ви поздравявам по случай 8 декември – празника на българските студенти!Тази дата е празник на младостта и

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Берковица по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че лицата: НАДЯ ЦВЕТКОВА с адрес: ГР. БЕРКОВИЦА, не е потърсила обявление

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.