Актуални Новини

ПРИКЛЮЧИ ПЪРВАТА РАБОТНА ВИЗИТА ПО ПРОЕКТ ЗА РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА НА СЕКТОРНА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ”

В рамките на периода от 19ти до 23ти септември 2013 г. Община Берковица организира поредица от работни срещи с цел успешната реализация на съвместния проект с община Елбльог, Полша – „Превенция и образование – сътрудничество между местните власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции” реализиращ се по секторна програма „Коменски”, Регионални партньорства на Програмата „Учене през целия живот”. 8-членната делегация от Полша бе представена от служители от Полицейско Управление, гр. Елбльог, Гимназия №6, гр. Елбльог , Общообразователна и техническа Гимназия, гр. Елбльог и представител на Община  Елбльог. От българска страна в работните срещи взеха участие представители на Община Берковица, както и месните партньори по проекта – Районно Управление Полиция гр. Берковица, Гимназия „Д-р Иван Панов” и Трето основно училище „Иван Вазов”.

На 19 септември бе дадена първата официална пресконференция по проекта, на която всички партньори бяха представени и всички гости имаха възможността да се запознаят с целите и дейностите на двугодишния проект. На 20 септември партньорите по проекта посетиха Гимназия „Д-р Иван Панов” и Трето основно училище „Иван Вазов”, където се запознаха с учителите и учениците и видяха презентации на училищата, показващи дейностите, които реализира училището с цел превенция и образование. На панелните дискусии в училищата партньорите от Полша научиха за проблемните области в конкретното училище и начина на взаимодействие между местната власт, училищата и полицията. В понеделник ( 23 септември ) полицаите от гр. Елбльог имаха възможността да се запознаят с колегите си от Районно Управление Полиция гр. Берковица, като се включиха в Денят на отворени врати, който организира управлението. Служители на РУП „Берковица” запознаха учениците със задълженията на полицията и въоръженията, с които разполага. Гостите разгледаха базата на полицейското управление и обсъдиха приликите и разликите в структурата, работата и прилаганите програми за превенция на престъпността сред малолетни и непълнолетни между двете страни. След което партньорите по проекта посетиха Школата за обучение на водачи на служебни кучета в гр. Берковица, където учениците и партньорите по проекта наблюдаваха демонстрации с полицейските кучета в различни ситуации – откриване на дрога, на взривни вещества и други.

            Също така гостите успяха да се запознаят с културните забележителности на района, като посетиха къщата-музей „Иван Вазов”, Етнографския музей, пещерата „Магурата”, Белоградчишките скали, Клисурският манастир „Св. Св. Кирил и Методий” и „Регионалния исторически музей” във Враца. На официалната вечеря (23 септември) г-жа Димитранка Каменова, Кмет на Община Берковица връчи сертификати на всички участници в проекта.