Актуални Новини

ПРИКЛЮЧИ РЕКОНСТРУКЦИЯТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА УЛИЦИ В СЕЛО БОРОВЦИ

111Успешно приключи  реконструкцията и рехабилитацията на водопроводна мрежа на улици от центъра на село Боровци до кръстовището с републикански път III-815.

Стойността на строително-ремонтните дейности е 103 488,00 лв. с ДДС  от  капиталови разходи. Изпълнител бе фирма „Инфракънстакшън“ ЕАД, гр. София. На улиците в село Боровци са  подменени  съществуващите етернитови  водопроводи с нови, тъй като сегашните бяха в лошо експлоатационно състояние. Трасето, по което  се извърши реконструкцията и рехабилитацията  на водопроводна мрежа, е с дължина 1030 метра.

Съществуващите водопроводи в улиците, преки на общинския път, са включени към новопроектирания посредством фасонни части.  На всяко отклонение е монтиран  спирателен кран, а по трасето и надземни пожарни хидранти.

Ремонтните дейности са продължение на последователната  и целенасочена политика за подобряване на пътната инфраструктура и благосъстоянието на водопроводната мрежа в изпълнение на Инвестиционната програма 2017 на Община Берковица.