Актуални Новини, Новини

ПРИКЛЮЧИ РЕМОНТА НА ПОКРИВА НА ОБЩИНСКА СГРАДА „СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“ В БЕРКОВИЦА

РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ"

Приключи ремонта на покрива на общинска сграда „Социален патронаж“ в Берковица по договор с предмет: Ремонт на скатен покрив на общинска сграда „Социален патронаж“, намираща се в УПИ -VII, кв153 по КК на гр. Берковица, Община Берковица, Област Монтана, ид. № 03928.512.248“
Целта на дейностите по договора е подобряване комфорта и енергийната характеристика на сградата. Допълнителен ефект от строително-монтажните дейности е рентабилната експлоатация, което ще позволи устойчивото й управление и поддръжка във времето.
Изпълнител: „ЗИДАР 7“ ЕООД
Стойност на договора: 49 884,02 без ДДС.