Актуални Новини

ПРИКЛЮЧИ ШЕСТАТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „БЕЗОПАСНО УЧИЛИЩЕ – СИСТЕМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МЕСТНАТА ВЛАСТ И ПОЛИЦИЯТА, НАСОЧЕНО КЪМ УЧИЛИЩАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТТА НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ“ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

1В периода от 1ви до 7ми юни 2017 г. се състоя шестата последна 2работна среща на територията на община Берковица, проведена в рамките на проект „Безопасно 20170602_094725училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“, финансиран по програма Еразъм+, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на 20170602_101158добри практики”, Договор № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. Домакин на срещата бе община Берковица, партньор по проекта. Координатор по проекта е община Елбльог, Полша. Десет членната полска делегация бе представена от полицейски служители, учители и представители на общинска администрация Елбльог, участващи като партньорски институции по проекта.

В програмата беше включена визита на Общинска администрация 20170606_105936Берковица, Първо основно училище „Никола Й. Вапцаров“, Второ основно училище „Христо Смирненски“ и Районно управление на МВР Берковица. На 02.06.2017 г. полската делегация посети Първо основно училище „Никола Й. Вапцаров“ и Второ основно училище „Христо Смирненски“, гр. Берковица, партньори по проекта. С богата програма, подготвена от учениците и техните възпитатели бяха посрещнати гостите от община Елбльог. В училищата гостите имаха възможността за пореден път да обменят опит и добри практики със своите колеги, както и да се насладят на красивите танци, песни, демонстарции и презентации, представени от учениците.

20170606_112447На 06.06.2017 г. полската делегация посети общинска администрация Берковица, където г-н Радослав Найденов, Зам.-кмет на община Берковица връчи на всички участници в мобилността сертификати за участие, подписани от инж. Милчо Доцов, Кмет на община Берковица. Деца от предучилищна група към Детска градина „Малина“ посрещнаха гостите в общината с питка и мед по стара българска традиция и изпълниха песни, стихотверение и танц. Делегацията получи по едно българско и полско знаме в знак на успешно дългогодишно сътрудничество и бъдещи съвместни дейности по проекти. На работната среща присъства екипът по проекта и представители на институциите, участващи в проекта. След което полската делегация посети Районно управление на МВР Берковица, където бяха посрещнати от Главен инспектор Бисер Йончев, Началник на Районно управление на IMG_7707МВР Берковица. Полицейските служители от община Елбльог разгледаха полицейското управление в Берковица и обсъдиха със своите колеги възможността за бъдещи съвместни проекти в сферата на безопасно училище.

На работните срещи партньорите успяха да проведат дискусии на различни теми в областта на безопасността на движението и действия в извънредни кризисни ситуации. Също така на срещите беше обсъдено изпълнението на заложените в проекта дейности и цели и бяха отчетени постигнатите резултати.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.