Актуални Новини, Новини

ПРОВЕДЕНИ ДВА ИНСТРУКТИВНИ СЕМИНАРА ПО ПРОЕКТ „JOYRIDE – ОБЩИ РЕСУРСИ И ИНИЦИАТИВИ, ПОСВЕТЕНИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

IMG_5823В изпълнение на Дейност 4 – Повишаване на компетенциите на местните заинтересовани страни в туризма, по проект „ JOYRIDE – Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, код на проекта ROBG-338, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 100718/05.09.2018 г., по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и Националния бюджет на Република България, на 27.02.2020г. в две зали на Общинска администрация Берковица бяха проведени два инструктивни семинара по следните теми: Сертифициране по ISO14001 – Управление на околната среда и Сертифициране в IMG_5829екотуризма. Лектори бяха проф. доктор Красимира Станева и инж. Бистра Иванова от фирма АЛФА КУОЛИТИ – София. Участници в обученията бяха представители на местния туристически бизнес – хотелиери и ресторантьори, както и служители на Общинска администрация – Берковица. Целта на тази дейност е да информира и да покаже на местните заинтересовани страни в туризма многобройните предимства, които сертифицирането ще донесе, като например намаляване на екологичните рискове, минимизиране на вредните въздействия върху околната среда, намаляване на разходите за управление на отпадъците и т.н.