Актуални Новини, Новини

ПРОВЕДЕНО ИЗВЪНРЕДНО СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ТРИ ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОбС – БЕРКОВИЦА

По предложение на Председателя на Общински съвет – Берковица  Милован Жан, непосредствено след получено писмо от НСОРБ до кметове на общини, във връзка с предварителен проект на нов Закон за водоснабдяването и канализацията и значителните промени, предвидени в подхода на управление на ВиК системите, в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица бе свикано извънредно съвместно заседание на постоянната комисия по икономика, приватизация и инвестиционна политика, Комисия по местно самоуправление, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби на граждани и Комисията по бюджет, финанси и следприватизационен контрол към ОбС -Берковица. На срещата присъстваха и Кметът на Община Берковица – Димитранка Каменова, както и Даниела Захариева – новият управител на ВиК – Берковица. В процеса на заседанието бяха дискутирани въпроси, свързани с бъдещето на дружеството и притесненията от присъединяването му към Асоциация ВиК – област Монтана. Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова и всички общински съветници изразиха мнението, че категорично са против това присъединяване и заявиха своята позиция за запазване на дружеството като общинско. Комисиите възложиха на Председателя на ОбС –Берковица Милован Жан да изготви и представи аргументирано становище, което да бъде изпратено до 13.04.2020 година на НСОРБ. За приемане на това становище ще бъде свикана извънредна сесия на Общински съвет – Берковица на 13.04.2020 година от 13:00 часа , на която ще бъдат поканени и петимата депутати от 12-ти многоизбирателен район, чието присъствие ще бъде от изключителна важност поради факта, че всяка законодателна промяна се гласува именно от тях. На състоялата се среща, от страна на гражданското общество присъства Георги Ганов –  председател на инициативен комитет, който през 2016 година събра 7392 подписа на граждани, изразили своето недоволство срещу присъединяването на общинското дружество към Асоциация ВиК – област Монтана.