Актуални Новини, Новини

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА ЧАСТИЧЕН ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГР. БЕРКОВИЦА

Днес, 11.06.2020 година, от 13:00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвен проект на частичен Генерален план за организация на движението / ГПОД/  за централна градска част на гр. Берковица. Проектантът инж. Пламен Захариев представи подробно трите точки от ГПОД – Пешеходство, паркиране- режим на паркиране и престой; посочност на улиците , разрешение и забрани за движение по тях; предимства за движение на МПС . На срещата присъстваха кметът на Община Берковица Димитранка Каменова, зам.-кметът Атанас Георгиев,  председателят на Общински съвет – Берковица Милован Жан, зам.-кметът Спаска Георгиева, арх. Теодосиева, общински съветници, представители на РУП – Берковица –Елвис Иванов – Началник сектор „Пътна полиция“ – Монтана, Калин Маринчев – Началник група Охранителна полиция при РУ – Берковица, Богдан Цветков – Инспектор Пътен контрол при РУ – Берковица, заинтересовани граждани и представители на Общинска администрация – Берковица. На срещата бяха обсъдени предложенията от присъстващите заинтересовани граждани във връзка с изготвения проект.