Актуални Новини, Новини

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СГРАДА – СПОРТНА ЗАЛА“

На 31.05.2022 г., от 14:00 часа в Заседателна зала на ОбА – Берковица, се проведе обществено обсъждане на проект за обект: „Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”.
Покана за участие към местната общност, жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата берковска общественост за провеждане на обществено обсъждане на проекта, бе отправена чрез съобщение на официалната интернет страница на Община Берковица от 19.05.2022 г. www.berkovitsa.bg и публикация във вестник „Конкурент”, брой 37 (5833) от 24.05.2022 г.
На общественото обсъждане присъстваха Деян Еленков – Председател на ОбС – Берковица, Спаска Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица, Атанас Георгиев – Зам.-кмет на Община Берковица, Биляна Стаменова – Секретар на Община Берковица, общинските съветници – Милован Жан, Горан Атанасов, Ангел Ангелов, арх. Румен Русев – представител на фирма „Архитектурно студио Бояна” ЕООД, която е проектант на обекта, представители на спортните клубове – Цветостин Цветков, Кристиян Павлов, Тодор Илиев и Цветана Петкова, представител на сдружение „Заедно за Берковица” – Йордан Йорданов, представители и специалисти от ОбА – Берковица, граждани.
Началото на общественото обсъждане бе дадено в 14:00 часа. Архитект Румен Русев представи презентация относно изготвения технически инвестиционен проект за обекта и предвидените строително-монтажни дейности по проекта.
По предложение на Деян Еленков – Председател на ОбС – Берковица, арх. Румен Русев ще изготви 3D проект за обекта и същият ще бъде представен на берковската общественост, когато е готов.