Актуални Новини, Новини

ПРОВЕДЕ СЕ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

На 07.06.2022 г., в Заседателната зала на ОбА – Берковица, се проведе въвеждащо обучение на училищни специалисти (педагогически съветници, психолози, медицински специалисти и учители) по две Национални програми за превенция употребата на психоактивни вещества с „Кодово име Живот“ за ученици 5-7 клас и „От връстници за връстници“ 8-11 клас. Обучението бе проведено от психолозите на ПИЦ-Монтана г-жа Диана Любенова и г-жа Виолина Илиева със съдействието на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Берковица. В процеса на обучение педагогическите специалисти получиха информация за видовете превенция, ефективните превантивни методи, етапите на детското развитие, ролята на семейството за избягване на употреба, за видовете и въздействието на психоактивните вещества.
Заложено е Националните програми да стартират през учебната 2023/2024 г. във всички училища в страната, включително и в училищата на територията на община Берковица.