Актуални Новини, Новини

ПРОВЕДЕ СЕ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

ПРОВЕДЕ СЕ ОБУЧЕНИЕ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

На 07.06.2022 г., в Заседателната зала на ОбА – Берковица, се проведе въвеждащо обучение на училищни специалисти (педагогически съветници, психолози, медицински специалисти и учители) по две Национални програми за превенция употребата на психоактивни вещества с „Кодово име Живот“ за ученици 5-7 клас и „От връстници за връстници“ 8-11 клас. Обучението бе проведено от психолозите на ПИЦ-Монтана г-жа Диана Любенова и г-жа Виолина Илиева със съдействието на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Берковица. В процеса на обучение педагогическите специалисти получиха информация за видовете превенция, ефективните превантивни методи, етапите на детското развитие, ролята на семейството за избягване на употреба, за видовете и въздействието на психоактивните вещества.
Заложено е Националните програми да стартират през учебната 2023/2024 г. във всички училища в страната, включително и в училищата на територията на община Берковица.