Актуални Новини, Новини

ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ЗДРАВНА ПОМОЩ В ГРАНИЧНИЯ РЕГИОН БЕРКОВИЦА – БЪЙЛЕЩ“

IMG_3432Първата работна среща по проект “Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“ (HEALTHEFF)“, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., 2-ра покана, приоритетна ос: 5 „Ефективен регион“, специфична цел: 5.1 Повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество, съгласно договор № 64564/09.05.2019 г.“ между екипите от двете партниращи страни Община Берковица и Община Бъйлещи се проведе в  Общинска администрация – Берковица.

На срещата присъстваха Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова, Гергана Антонова, кметът на Община Бъйлещи Костел Пистриту, зам.-кметът на Община Бъйлещи  и екипите, отговорни за изпълнението на проекта.

IMG_3419Партньорството по проекта между българската и румънската страна стартира на 16.05.2019 година и е на обща стойност 1 450 529,96 евро,  като за община Берковица стойността възлиза на 753 074,10 евро, от които безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР 640 112,98 лв., национално съфинансиране – 97 892,11 евро и собствен принос 15 069,01 евро. Продължителността му е 24 месеца, а очаквана дата на приключване  -16.05.2021 година. Водещ бенефициент е нашата Община, а Община Бъйлещи е партниращата страна. Предвижда се закупуване на медицинска апаратура за община Берковица –  мобилен кардиологичен център, дигитален графичен рентгенов апарат, пациентски монитори за наблюдение на жизнени показатели, ултразвукова система за общ и абдоминален преглед, транспортен инкубатор за новородени, автоклав, ултразвуков инхалатор, транспортен респиратор.

Двете страни дискутираха изпълнените дейности до момента, начертаха бъдещи планове и уточниха предстоящи събития –  съвместни обучителни семинари, пресконференции, работни визити. В края на месец март предстои провеждането на следващата работна среща на екипите по проекта, която ще се осъществи в град Бъйлещи, Румъния.

Кметовете и на двете партньорски общини заявиха желание за съвместно сътрудничество в бъдеще. Обсъдиха идеи за предстоящи съвместни проекти в областта на културното наследство (крепостта Калето), усъвършенстване на спортната инфраструктура (изграждане на ледени пързалки), подобряване на пътната инфраструктура, реновиране на Детски център „Камбанка“ чрез изграждане на концертна зала, обменни визити между ученици и между занаятчии от двете общини, с цел обмяна на добри практики, идеи и опит.