Актуални Новини, Новини

ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА “ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” И ПК “КЛИСУРА” СЕЛО БЪРЗИЯ

РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА "ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ" И ПК "КЛИСУРА"

На 16.03.2023 г. се проведе редовно годишно-отчетно събрание на “Дружество на хора с увреждания” и ПК “Клисура” село Бързия. На събранието се даде отчет за дейността на клубовете през 2022 г. и разходените финансови средства.
Бориска Гълъбова запозна присъстващите с план-програмата за 2023 г., която бе единодушно приета от членовете.
Гости на събранието бяха Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, Деян Еленков – Председател на Общински съвет-Берковица и Теменужка Михайлова – Председател на “Дружество на хора с увреждания” гр. Берковица.
Гостите пожелаха на присъстващите здраве, дълголетие и да продължават да са все така борбени и дейни в начинанията си.