Актуални Новини, Новини

ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ООККПБДП

В Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе редовно заседание на ООККПБДП. На заседанието присъстваха Атанас Георгиев – Зам.- кмет на Община Берковица и Председател на комисията, Спаска Георгиева – Зам.- кмет на Община Берковица и Зам. –председател на комисията, инж. Борислава Йорданова – Секретар на комисията, инж. Иван Георгиев – Гл. специалист „Административно обслужване – Кадастър“, Антон Петров – Специалист „Безопасност на движението, маркировка, пътни знаци и снегопочистване“, Апостол Иванов – Юрист на Община Берковица, инж. Даниела Петрова – Управител  на „ВиК Берковица“ ЕООД, Богдан Цветков – Инспектор „ПК“  Автоконтрольор при РУ Берковица. Дневният ред включваше: 1. Сигнални писма от РУ на МВР Берковица; 2. Работна карта от РУ на МВР Берковица; 3. Проблемни улици, пътища, знаци и сигнална маркировка на територията на oбщина Берковица; 4. Жалби и сигнали от граждани.

Във връзка с постъпило писмо от РУ МВР, комисията взе решение за поставяне на знаци по ул. „Тракия“ и пресичащите я ул. “Асен Златаров“, ул. „Акация“, ул. „Оборище“, ул. „Ген. Скобелев“, ул. „Ген. Гурко“, ул. „Марин Дринов“, ул. „Ген. Заимов“. Бе взето решение и за изграждане на повдигната пешеходна пътека в района на IV ОУ „Георги Сава Раковски“ на ул. “Първи май“, както и на 2 бр. повдигнати пешеходни пътеки на ул. „Кирил и Методий“, като мястото ще бъде конкретизирано след оглед, с цел постигане на най-голям ефект, намаляване на скоростта и запазване живота и здравето на гражданите. Бе разгледан въпросът за поставяне на техническо  средство тип „Огледало“ на кръстовището на ул. „Черковна“ и ул. „Здравченица“, с цел осигуряване на видимост. След обсъждане, комисията реши да бъде извършен оглед на място, като за резулта ще бъде уведомена ООККПБДП.