Актуални Новини, Новини

ПРОВЕДОХА СЕ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА СИК ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Днес, 22.02.2021 година, в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведоха консултации за определяне състава на СИК за провеждане на изборите за Народно събрание на 04.04.2021г., на основание чл.91 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021г. на ЦИК с представители на парламентарно представените  партии  и коалиции  в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани членове на Европейския парламент от РБ, но не са парламентарно представени.

На срещата присъстваха Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, Биляна Стаменова – Секретар  на Община Берковица, Зоя Иванова – Юрист на Община Берковица и представители на ПП и коалиции, както следва: ПП „ГЕРБ” – Гроздан Генов; КОАЛИЦИЯ“БСП  ЗА БЪЛГАРИЯ“ – Ангел Ангелов; ПП“ДПС“ – Добромир Йоцов; КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“: НФСБ -Петко Пачев, ВМРО -Пенко Костадинов, ПП“АТАКА“ – Галя Петрова; ПАРТИЯ „ВОЛЯ“ – Лилия Каменова.

Срещата откри Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова, която запозна присъстващите с изискванията на чл.91 от ИК , Решение № 2062-НС от 16.02.2021г. на ЦИК и със съдържанието на писмо, получено от ПП”АТАКА”, относно членството на партията в КП ”Обединени патриоти”. Беше уточнено, че представителите на Коалиция „Обединени патриоти” от НФСБ,  ПП АТАКА и ВМРО,  участват в консултациите, като сумарният им глас се счита за 1/един/. Запозна присъстващите и с решение № 19/17.02.2021 на РИК Монтана за определяне броя на СИК – 39 бр. и броя на членовете в СИК – 7 и 9 бр. и с решение № 26/19.02.2021  на РИК – Монтана  за определяне на броя на членовете на СИК в Дом за  стари хора – 5 бр.

Всички присъстващи с единодушие се съгласиха с предложението за попълване на квотите на ПП и Коалиции в тези 40 бр. СИК, а за състава на ПСИК да се проведе допълнителна консултация до 16 март 2021 г. Г-жа Каменова запозна присъстващите с решение № 27 /18.02.2021 на РИК Монтана за определяне броя на членовете на СИК спрямо броя на избирателите, както и разпределението им по партии и коалиции в съответствие с утвърдените от ЦИК методически указания.

Разпределението по секции на ръководство и членове започна от секция 001, като всички присъстващите направиха своите предложения. След постигане на споразумение за разпределението на местата в СИК, решенията се приеха с единодушие от всички присъстващи.