Актуални Новини

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

120px-European_flag,_upside_down.svgПровеждане на заключителна пресконференция за проект “Укрепване на териториалното 723сближаване в трансграничния регион чрез развитие на социалната инфраструктура в областта на спорта”, финансиран съгласно Договор за субсидия РД-02-29-214 / 22.07.2014 по Втора покана на Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмент за предприсъединителна помощ България – Сърбия 2007-2013 г.

Водещ партньор: Община Берковица, България, проектен партньор: Община Палилула, Сърбия

Уважаеми Дами и Господа,

Уважаеми съграждани,

Община Берковица, в качеството си на бенефициент и водещ партньор по проект “Укрепване на териториалното сближаване в трансграничния регион чрез развитие на социалната инфраструктура в областта на спорта”, Договор за субсидия РД-02-29-214 / 22.07.2014 по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия 2007-2013 г.,

има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция за представяне на горепосочения проект.

Пресконференцията ще се проведе в заседателна зала на Общинска администрация Берковица на 15 Октомври 2015 г. (четвъртък) в 13:00 часа.