Актуални Новини

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЛЕТЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪОРАЖЕНИЯ

Във връзка с провеждане на пролетен технически преглед на хидротехническите съоръжения от Язовирен район „Петрохан“ в периода 03.06.2013 г. до 14.06.2013 г. и в изпълнение на чл. 237, ал. 1 от Наредба 9 от 09.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи е необходимо да се извършат пробни манипулации със затворните органи на каскада „Петрохан“. Манипулациите ще се извършат по предварително изготвена програма, след предварително енергийно преработване на завирените водни маси, като изравнителните басейни ще бъдат източени до минимално водно ниво. Манипулациите ще се извършат плавно и за кратко време в рамките на няколко минути, без образуване на висока вълна, като ще бъде осигурено наблюдението на възловите участъци по поречието на река „Бързия“ от Предприятие „Язовири и каскади“.