Актуални Новини

ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН ЕТАП ВЪВ ВРЪЗКА С 11-ТИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО В КОПРИВЩИЦА

Във връзка с провеждането на регионалния етап и определяне на участниците от област Монтана в 11-тия Национален събор на българското народно творчество в Копривщица, на 27 юни 2015 г. от 9:30 часа в голямата зала на Младежки дом – Монтана, компетентно жури ще извърши селекцията.

В тази връзка до 22 юни 2015 г. в Областна администрация Монтана трябва да постъпи информация за :
– Точния брой на участниците със съответните програми и времетраене, съобразени с регламента, който е изпратен от министерството на културата;
– Лицата за контакт;
Информацията трябва да бъде нанесена в приложената таблица, която трябва да се изпрати в Областна администрация Монтана или на e-mail: pr@montanabg.org

Писмо РД -35-41-(4)