Актуални Новини, Новини

ПРОГРАМА ЗА КАЛЕТО

111Във връзка с предложения от инициативна група „Заедно за Берковица“ представлявана от г-н Д. Манов, Кмета на общината – инж. Милчо Доцов одобри програма за подобряване на състоянието на парк „Калето“.

Програмата включва следните мерки:

1. Да се определят три площадки за оформяне на кътове за отдих и одобри схема за разполагане на пейки и кошче. Срок: 28.09.2017 г. Отговорник: М. Каменова

2. Да се доставят и монтират на всяка площадка по 2 бр. пейки и 1 бр.кошче.  Срок: 31.10.2017 г. Отговорник: И. Янакиев

3. Да се поставят 5 бр. указателни табели по пътя и в района на Калето. Срок: 31.10.2017 г. Отговорник: М. Каменова

4. Да се постави контейнер тип „Бобър“ на разклона за Ловен дом и редовно поддържа. Срок: 27.09.2017 г. Отговорник.: И. Янакиев

5. Да се окастрят клоните, премахнат опасни дървета и почисти пътя от Кланица до Ловен дом и към Калето. Срок: 15.10.2017 г. Отг.: Т. Лазаров

6. Да се засади декоративна растителност по перилата на моста пред Балкантурист и оформи кът за отдих с информационно табло – исторически факти за Калето. Срок: .05.2018 г. Отг.: Т. Лазаров

7. Да се подготви идеен проект за възстановяване и поддържане разкопките на Калето. Срок: 30.12.2017 г.-проект 30.05.2018 г.-изпълнение Отг.: Ив. Пешков

8. Да се монтира информационно табло с исторически факти и информация за флора и фауна на Калето до беседката на Калето. Срок: .05.2018 г. Отг.: М. Каменова

9. Да се почистят пътеките в района на Калето. Срок: .05.2018 г. Отг.: Т.Лазаров

10. Да се определи подходящо място и изгради чешма в района на Калето.  Срок: .06.2018 г. Отг.: И.Янакиев

11. Да се предложи решение за старите изоставени сгради в района на Калето.  Срок: 30.12.2017 г. Отг.: Г. Николова и М. Каменова

12. Ежемесечно да се провежда почистване на парк „Калето“ с участието и на желаещи граждани. Срок: постояненОтг.: М. Каменова и И. Янакиев

13. Да се определи подходящо място и след съгласуване със съответните институции изгради (постави) открита сцена в района на Калето.

 Срок: 30.06.2019 г. Отг.: Р. Найденов и инж. А. Димитрова

14. Да се разработи цялостен идеен проект за туристически исторически обект „Калето“ за кандидатстване при обявяване на подходяща програма с европейско финансиране. Отг.: Р.Найденов

 Програмата е отворена и подлежи на актуализация.

 Контрол и ежемесечно до 3-то число да се представя писмен отчет по изпълнение на програмата от Р. Найденов – Зам.-кмет.