Актуални Новини

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

НЕК ЕАД, ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“, ЯЗОВИРЕН РАЙОН „ПЕТРОХАН“

Съобщават, че във връзка с необходимостта от извършване на оглед, оценка на състоянието на защитната геомембрана „CARPI” по откосите и дъното на изравнител „Петрохан“ и при необходимост извършване на частични ремонти по мембраната през периода на есенното маловодие ще бъде отворен основния изпускател на басейна на 14.10.2013 г. в 10.00 часа. Предварително водните маси в изравнителя ще се преработят енергийно до неизползваем обем 10 000 куб.м. От 10.00 часа до 15.00 часа на 14.10.2013 г. неизползваемия обем ще бъде източен с дебит 0,560 куб.м/с без допускане на висока вълна по поречието на река Бързия. Ще се предприемат всички технически и организационни мерки за опазване на водата в река Бързия от наноси. Ремонтно-възстановителните работи ще продължат 2 седмици. На 25.10.2013 г. до края на работния ден (16.00 часа) ще се възстанови нормалното експлоатационно състояние на изравнителя.