Актуални Новини

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА МАНДАТ 2015 – 2019 ГОДИНА КМЕТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ

111Програмата за управление на Община Берковица мандат 2015-2019 год.  е разработена въз основа на:

-Изисквания в чл.44 ал.5 на ЗМСМА във връзка с правата и задълженията на местните органи за управление.

-Изпълнение на всички законови правомощия и задължения съгласно ЗМСМА и цялото Българско законодателство.

-Общински план за развитие на Община Берковица за периода 2014-2020 год.

-Анализ на съществуващото положение в Община Берковица.

-Предизборна програма и поети ангажименти на Кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов и неговия екип и предложения от населението на Общината.

ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ  НА  ОБЩИНА БЕРКОВИЦА  МАНДАТ 2015 – 2019 ГОДИНА

КМЕТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ