Актуални Новини

ПРОГРАМА „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ“

Отворена за кандидатстване е програмата „Спорт за децата в детските градини” 2017 г. Допустими бенефициенти са спортните клубове, с възможни партньори общински администрации, институции и организации, имащи отношение към спорта за деца.

Програмата дава възможност за участие на децата от детските градини в безплатни занимания с физически упражнения и игри, организирани от спортните клубове чрез които могат да получат знания, умения и навици за системни занимания с физически упражнения и спорт, които да ги съпътстват през целия живот.

Максимален размер на проект: 10 хил. лв.

Задължително условие е партньорство с детска градина.

Срок за кандидатстване: 20 януари 2017 година Образците на документи за кандидатстване и отчитане: http:// mpes.government.bg/Pages/ Programmes/default.aspx