Актуални Новини

ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

IMG_2635Продължава политиката на Община Берковица за облагородяване на града и селата в общината. В момента се работи по демонтаж на стари плочи и направа на тротоар по ул. „Николаевска“. Фирмата изпълнител на ремонтните дейности е „Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана. Сумата за ремонт е в размер на 12 500 лв. без ДДС, собствени средства на Община Берковица за текущ ремонт. Общината е предвидила и средства за рехабилитация на общинска пътна мрежа в селата Бокиловци, Песочница, Балювица, Гаганица, Лесковец ,Черешовица и Пречиствателна станция, рехабилитация на улица около площадно пространство в с. Замфирово и рехабилитация на промишлена зона. До момента Община Берковица е асфалтирала алеите в гробищния парки сега се работи по текущ ремонт на улици в Берковица.