Актуални Новини

ПРОДЪЛЖАВАТ РЕГУЛЯРНИТЕ СРЕЩИ НА КМЕТА ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ С ФИРМИТЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛКИ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

logoКметът инж. Милчо Доцов продължава с провеждането на регулярни срещи с представители на фирмите, които извършват санирането на жилищните и обществени сгради. Това стана ясно от поставените задачи на оперативка на кмета със своя екип. Целта е общинското ръководство стриктно да следи за качеството на изпълнение на обектите и спазване на сроковете. На всяка среща кметът инж. Милчо Доцов се запознава и с настоящите проблеми на фирмите, за които търси комплексни решения. В периода на строително-ремонтните дейности предстоят още срещи и проверки, увери кметът.

За трите години от началото на неговия мандат са привлечени над 30 млн. лева по национално и европейско финансиране. Ако първите години бяха на печелене на европейско финансиране, от тази година започна реализацията на тези проекти. Това налага и постоянните срещи на кмета с изпълнителите на строително-ремонтни дейности и ръководителите и екипите по проектите. Резултатите след приключване на санирането ще бъдат – 4 общински и държавни сгради и 11 жилищни блока енергийно-ефективни.