Актуални Новини

ПРОДЪЛЖАВАТ РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА БЛОК „ЕДЕЛВАЙС“ В БЕРКОВИЦА

IMG_1444Продължава изпълнението на строително-ремонтните дейности на  бл. „Еделвайс“, който се намира в центъра на град Берковица на ул. „Здравченица“. Кооперацията е една от 10-те жилищни сгради, които това лято предстои да бъдат санирани по Оперативна програма „Региони в растеж“. Строителната площадка на бл. „Еделвайс“ е открита на 21 май 2018 г.  Поставена е дограмата и е изградена външната  топлоизолация. В момента бригадите полагат дълбокопроникващ грунд преди направата на фасадната мазилка. Очаква се до няколко дни, недъждовно време, да се подмени и покрива. Предстои подмяна на водопровода в общите части,  поставяне на нова мълниезащита, както и подмяна на старите ел. крушки в общите части с нови, енергоспестяващи. Изпълнител на ремонтните дейности е  „Инфракънстракшън“ ЕАД, гр. София, а надзорът се осъществява от ДЗЗД „Екип 21“, гр. София. Срокът за изпълнение е 90 дни. Стойността на строително-монтажните дейности е 180 673,66 с ДДС. Успешното изпълнение на проекта ще доведе до повишаване на енергийната ефективност на сградата и подобряване на енергийния комфорт на живущите в нея, както и ще намали емисиите на  СО2.