Актуални Новини, Новини

ПРОДЪЛЖАВА ЕСЕННОТО ПОЧИСТВАНЕ В БЕРКОВИЦА

Есенно почистване

Продължава изпълнението на графика за есенно почистване в Берковица. Призовават се жителите на посочените улици и квартали в графика, които почистват дворовете си от зелени отпадъци, да ги поставят на тротоарите пред домовете си. Отпадъците ще се извозват от почистващата фирма по следния график:


17.10.22 г. – 21.10.2022 г.


„Алчов баир“, „Щърковица“, „Опълченска“, „Синия вир“, „Пламък“, „пл. Сарая“, „Туристическа“, „П.Яворов“, „Малинарка“, „Одеса“, „Любен Каравелов“, „Варна“, „Кочо Честименски“, „Панайот Волов“, „Васил Друмев“, „Живовци“ и всички неупоменати улици за съответния район.


24.10.22 г. – 28.10.2022 г.


пл. “Свобода“, „Д-р Петър Берон“, „Червена стена“, „Хан Крум“, „Чаталджа“, „Сливница“, „Д-р Иван Панов“, „Георги С. Раковски“, „Антим І“, „Христо Ботев“, „Шипка“, „Екзарх Йосиф“, „Даме Груев“, „Тодорини кукли“, „Ком“, „Кестенарска“, „Ашиклар“ и всички неупоменати улици за съответния район.