Актуални Новини

ПРОДЪЛЖАВА ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ В БЕРКОВИЦА

logoПродължава изпълнението на графика за пролетно почистване в Берковица.

От 25 до 29 март 2019 г. по график са улиците: „Алчов баир“, „Щърковица“, „Опълченска“, „Синия вир“, „Пламък“, пл. „Сарая“, „Туристическа“, „П. Яворов“, „Малинарка“, „Одеса“, „Любен Каравелов“, „Варна“, „Кочо Честименски“, „Панайот Волов“, „Васил Друмев“, „Живовци“ и всички неупоменати  улици за съответния район.