Актуални Новини

ПРОДЪЛЖАВА ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ В БЕРКОВИЦА

logoПродължава изпълнението на графика за пролетно почистване в Берковица.

От 18 до 22 март 2019 г. по график са улиците: „Кирил и Методий“, „проф. Петко Наумов“, „Захари Стоянов“, „Битоля“, „Здравченица“, „Черковна“, „Охрид“, „Вардар“, „Ангел Кънчев“, „Явор“, „Берковска река“, „Отец Пайсий“, „Гоце Делчев“, „Лерин“, „Шабовица“, „Стамболийски“, „Христо Ботев“, „Звезда“  и  всички неупоменати  улици за съответния район.