Актуални Новини

ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА БУЛ. „МРАМОР“ 6 БЛ. 5, БУЛ. „МРАМОР“ , БЛ. „БОР“ 1, УЛ. „ДОБРУДЖА“ 7 И УЛ. „НИКОЛАЕВСКА“ 31

5Продължават строително-ремонтните дейности  на бул. „Мрамор“ 6 бл. 5, бул. „Мрамор“ 6 бл. „Бор“ 1, ул. „Добруджа“ 7 и ул. „Николаевска“ 37,  които ще бъдат санирани по проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица”по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

Стойността на строително-монтажните работи на бул. „Мрамор“ 6 бл. „Бор“ 1 е 372 748,57 лв. с ДДС. Изпълнител е фирма „Ърбън Грийн“ ЕООД, гр. София. 66 534,25 с ДДС е стойността на сумата за строителни-ремонтни дейности на жилищната сграда на ул. „Добруджа“ 7, където изпълнител е фирма Стройинвестконсулт 2013“, гр. София. Стойността на сумата за строителни-ремонтни дейности на жилищната сграда на ул. „Николаевска“ 31 е 42 078,23 лв. с ДДС, а изпълнител е фирма „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД, гр. София.7

Общата стойност на проекта  на бул. „Мрамор“ 6 бл. 5 е 262 197,33 лв. с ДДС. Изпълнител на инженеринга,проектирането, упражняването на авторски надзор и изпълнение на СМР е фирма „Интерхолд“ ЕООД, гр. София.

Проектите имат  за цел чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да  осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищните сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на Община Берковица и в град Берковица като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.6

Дейностите, които се извършват са външна топлоизолация на сградите, смяна на дограма, подмяна на покривната конструкция, подмяна на водопроводната мрежа в сутерена на сградите, както и на компрометирната канализационна мрежа.