Актуални Новини

ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА ЗА ТУРИЗЪМ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов замина на работно посещение в община  Банеаса, Румъния, където ще подпише споразумение за туристическите информационни центрове на четирите общини Берковица, Шабла, Банеаса и Аджиджа за устойчивост за развитие на туристическата индустрия. Работната визита е по проект “JOYRIDE-Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР и Националния бюджет на Република България, с бенефициент Община Берковица. Водещ бенефициент по проекта е Община Банеаса, Румъния, а партньори са Община Аджиджа, Румъния, и българските общини Шабла и Берковица. Проектът е на обща стойност 506 313,73 евро с продължителност 18 месеца.

Целта на проекта е да се идентифицира, оценява и насърчава местния туристически потенциал на всеки от партньорите по проекта,  да се установи мрежа за трансгранично туристическо сътрудничество между съществуващите туристически информационни центрове, да се обучават административни структури на всеки от участващите партньори и местните представители на бизнеса, свързани с туризма (например: хотели, ресторанти, туристически агенции, местни водачи), което ще доведе до подобряване на качеството на живот на местното население.