Актуални Новини

ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО СНЕГОПОЧИСТВАНЕТО В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

IMG_0847Обстановката в Община Берковица е спокойна. Няма закъсали селища, възстановено е електрозахранването в селата Котеновци, Черешовица, Гаганица и Лесковец. Екипите на снегопочистващата фирма започнаха да почистват отново главните улиците в Берковица, селата и четвъртокласната пътна мрежа. Паркираните на места автомобили и образувалите се преспи затрудняват навлизането на техниката по тесните улици.

Постоянният снеговалеж налага почистването на улиците да се прави непрекъснато. Тежкият сняг скъса много проводници в селата, подобна авария имаше ул. Тинтява и в село Слатина, където бяха отстранени своевременно. Служители на Община Берковица работят по отстраняването на авариите по уличното осветление в града, а по-късно и в селата от общината.

Заради тежкия и мокър сняг състоянието на електропреносната мрежа в общината бе сложно. Аварирал водопровод остави 4 села по Гаганишкото поречие няколко дни без ток.Тези аварии бяха отстранени на 9 март в 18.00 часа и в момента няма населено място в общината, което да е без електрозахранване. Водоснабдяването навсякъде в Община Берковица е нормално. Без проблеми протичат учебните процеси във всички училища и детски градини. Общинският щаб по снегопочистването поддържаше постоянна връзка с всички институции и кметове на селата.

Умоляват се всички жители на Община Берковица да се движат внимателно, тъй като мокрият сняг пада от сградите, на места има надвиснали клони и проводници. Напомняме на собствениците на търговски обекти и граждани да почистват от снега прилежащите им тротоари без да го изхвърлят на почистените вече улици. Снегът да се събира на тротоарите или на зелените площи.