Актуални Новини

ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО СТРОИТЕЛСТВОТО НА МИНЕРАЛНИЯ ВОДОПРОВОД

Продължава изпълнението на строително-монтажните работи на минералния водопровод. Новината от днес е, че на обекта вече е включен и трети екип, който започва работа от точка 210 в землището на град Берковица в посока границата на землището на с. Бързия. Третият екип също ще полага тръби, както колегите им от останалите два екипа. Другите два екипа продължават работата си по план.

Първият екип се намира в регулацията на град Берковица. В момента работниците са ситуирани на кръстовището между ул. „Александровска“ и ул. „Цар Асен“ и се подготвят за преминаване на тръбите през кръстовището. Положените до момента от този екип тръби в гр. Берковица са около 750 метра.

Вторият екип е разположен на точка 40 в землището на с. Бързия и продължава работа си в посока регулацията на с. Бързия. Положените до момента тръби от този екип са около 900 метра.