Актуални Новини

ПРОДЪЛЖАВА РЕМОНТЪТ НА ДЕТСКА ЯСЛА – БЕРКОВИЦА

IMG_3792Продължава ремонтът на Детска ясла по проект „Намаляване на емисиите парникови газове чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла – Берковица“, който е на стойност 214 000 лева. Той е по ОС 1 на Национална схема за зелени инвестиции към Национален доверителен еко фонд.

IMG_3788В детското заведение  бе подменена дограмата, където е необходимо, топлоизолация на външни стени и покрив, вътрешна отоплителна инсталация, осветителна инсталация и фотосоларна инсталация. Фирмата изпълнител на ремонта е  МЕАЦА“ ЕООД, гр. Кърджали. Община Берковица пое извършване и на невключени дейности по проекта като рампа за инвалиди /достъпна среда/, вътрешно боядисване, демонтаж на вътрешна ламперия, шпакловка стени и подмяна ламаринени конструкции на покрива. Ремонтните дейности се извършват от берковски фирми.