Архив

„Проектиране и строителство на ПСОВ и строителство на ВиК мрежа на гр. Берковица”

Поради постъпила жалба, процедурата за избор на изпълнител за „Проектиране и строителство на ПСОВ и строителство на ВиК мрежа на гр. Берковица”е временно спряна. Процедурата ще бъде възобновена след произнасяне на Комисията за защита на конкуренцията.