ПРОЕКТО НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

СПРАВКА

СЪОБЩЕНИЕ, ПРОЕКТ, МОТИВИ, ДОКЛАДНА И ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА – публикуван на 20.08.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ, ПРОЕКТ, МОТИВИ, ДОКЛАДНА И ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА – публикуван на 20.08.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ, ПРОЕКТ, МОТИВИ, ДОКЛАДНА И ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 28.06.2021

ДОКЛАДНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 27.04.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 27.04.2021г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 27.04.2021г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 27.04.2021г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 27.04.2021г.

ДОКЛАДНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 27.04.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 27.04.2021г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 27.04.2021г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 27.04.2021г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА НАРЕДНАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 27.04.2021г.

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Берковица за периода 2021-2027 г. – публикувано на 01.03.2021г.

ПЛАН за интегрирано развитие на община Берковица за периода 2021-2027 г. – публикувано на 01.03.2021г.

ДОКЛАДНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувана на 21.01.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИМАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувана на 21.01.2021 г.

ПРОЕКТ ЗА ПРИМАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувана на 21.01.2021 г.

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувана на 21.01.2021 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ПРИМАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувана на 21.01.2021 г.

ДОКЛАДНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА публикувана на 11.01.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА публикувана на 11.01.2021 г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА публикувана на 11.01.2021 г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА публикувана на 11.01.2021 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА публикувана на 11.01.2021 г.

КАЛКУЛАЦИИ

ДОКЛАДНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувана на 1.12.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувана на 1.12.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувана на 1.12.2020 г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувана на 1.12.2020 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКАНА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувана на 1.12.20 г.

ДОКЛАДНА ЗА ПРИМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 9.11.20 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 9.11.20 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 9.11.20 г.

МОТИВИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 9.11.20 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА НАРЕДБА ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 9.11.20 г.

ДОКЛАДНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 21.09.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 21.09.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 21.09.2020 г.

МОТИВИ КЪМ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 21.09.2020 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ПРИЕМАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 21.09.2020 г.

ДОКЛАДНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 18.09.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 18.09.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 18.09.2020 г.

МОТИВИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 18.09.2020 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 18.09.2020 г.

ДОКЛАДНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 03.08.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 03.08.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 03.08.2020 г.

МОТИВИ ЗА ПРИМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 03.08.2020 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 03.08.2020 г.

ДОКЛАДНАЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувана на 13.07.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувана на 13.07.2020 г.

ПРОЕКТО НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувана на 13.07.2020 г.

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувана на 13.07.2020 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувана на 13.07.2020 г.

ДОКЛАДНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА – публикувана на 29.06.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА – публикувана на 29.06.2020 г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА – публикувана на 29.06.2020 г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА – публикувана на 29.06.2020 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА – публикувана на 29.06.2020 г.

ДОКЛАДНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 06.03.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 06.03.2020 г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 06.03.2020 г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 06.03.2020 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 06.03.2020 г.

ДОКЛАДНА ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА НА ВОДОПРЕНОС/ВОДОПОДАВАНЕ ПО ОБЩИНСКИ ВОДОПРОВОДИ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА И УЧРЕДЯВАНЕ СЕРВИТУТНИ ПРАВА И ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 03.02.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА НА ВОДОПРЕНОС/ВОДОПОДАВАНЕ ПО ОБЩИНСКИ ВОДОПРОВОДИ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА И УЧРЕДЯВАНЕ СЕРВИТУТНИ ПРАВА И ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 03.02.2020 г.

ПРОЕКТ ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА НА ВОДОПРЕНОС/ВОДОПОДАВАНЕ ПО ОБЩИНСКИ ВОДОПРОВОДИ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА И УЧРЕДЯВАНЕ СЕРВИТУТНИ ПРАВА И ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 03.02.2020 г.

МОТИВИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА НА ВОДОПРЕНОС/ВОДОПОДАВАНЕ ПО ОБЩИНСКИ ВОДОПРОВОДИ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА И УЧРЕДЯВАНЕ СЕРВИТУТНИ ПРАВА И ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 03.02.2020 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА НА ВОДОПРЕНОС/ВОДОПОДАВАНЕ ПО ОБЩИНСКИ ВОДОПРОВОДИ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА И УЧРЕДЯВАНЕ СЕРВИТУТНИ ПРАВА И ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 03.02.2020 г.

ДОКЛАДНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО публикувано на 27.12.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО публикувано на 27.12.2019 г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО публикувано на 27.12.2019 г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО публикувано на 27.12.2019 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО публикувано на 27.12.2019 г.

ДОКЛАДНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА – публикувана на 23.12.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА – публикувана на 23.12.2019 г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА – публикувана на 23.12.2019 г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА – публикувана на 23.12.2019 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА – публикувана на 23.12.2019 г.

ДОКЛАДНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 29.11.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 29.11.2019 г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 29.11.2019 г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 29.11.2019 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 29.11.2019 г.

ДОКЛАДНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 05.09.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 05.09.2019 г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 05.09.2019 г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 05.09.2019 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 05.09.2019 г.

ДОКЛАДНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 05.09.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 05.09.2019 г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 05.09.2019 г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 05.09.2019 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 05.09.2019 г.

ДОКЛАДНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 09.08.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 09.08.2019 г.

ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 09.08.2019 г.

Приложения

Калкулации

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 09.08.2019 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 09.08.2019 г.

ДОКЛАДНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 28.06.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 28.06.2019г.

ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 28.06.2019г.

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА– -публикувано на 28.06.2019г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 28.06.2019г.

ДОКЛАДНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА публикувано на 10.04.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА публикувано на 10.04.2019 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦАпубликувано на 10.04.2019 г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА публикувано на 10.04.2019 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА публикувано на 10.04.2019 г.

ДОКЛАДНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 08.04.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦАпубликувано на 08.04.2019 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦАпубликувано на 08.04.2019 г.

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦАпубликувано на 08.04.2019 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦАпубликувано на 08.04.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 14.03.2019 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 14.03.2019

МОТИВИ КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 14.03.2019

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 14.03.2019

СПРАВКА – публикувана на 29.03.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 12.02.2019 г.

ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 12.02.2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ПРИЛОЖЕНИЕ 7

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 12.02.2019 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 12.02.2019 г.

ФИНАНСОВИ ОБОСНОВКИ ЗА УСЛУГИТЕ – публикувано на 12.02.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА
ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА -публикувано на 04.02.2019 г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА
ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 04.02.2019 г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА
 ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 04.02.2019 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА
ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 04.02.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА– публикувано на 21.12.2018 г.

ПРОКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 21.12.2018 г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 21.12.2018 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 21.12.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – публикувано на 20.08.2018 г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – публикувано на 20.08.2018 г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – публикувано на 20.08.2018 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – публикувано на 20.08.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ-ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 07.06.2018 г.

ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ-ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 07.06.2018 г.

МОТИВИ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ-ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 07.06.2018 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ-ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 07.06.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 19.12.2017г.

ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 19.12.2017г.

МОТИВИ ЗА ПРОМЯНА НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 19.12.2017г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ПРОМЯНА НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 19.12.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – публикувана на 19.12.2017 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – публикувана на 19.12.2017 г.

МОТИВИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – публикувана на 19.12.2017 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – публикувана на 19.12.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувана на 13.11.2017г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ НА ЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувана на 13.11.2017г.

МОТИВИ ЗА НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувана на 13.11.2017г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувана на 13.11.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – публикувано на 17.10.2017г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – публикувано на 17.10.2017г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – публикувано на 17.10.2017г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – публикувано на 17.10.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 16.10.2017 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 16.10.2017 г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 16.10.2017 г.

ЧАСТИЧНА ОБЕНКА НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 16.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикуван на 16.06.2017г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикуван на 16.06.2017г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикуван на 16.06.2017г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА НАРЕДБАТА ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикуван на 16.06.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И  ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА  – публикуван на 23.05.2017 г. 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И  ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА  – публикуван на 23.05.2017 г. 

МОТИВИ ЗА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И  ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА  – публикуван на 23.05.2017 г. 

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И  ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА  – публикуван на 23.05.2017 г. 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ДОБИВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ИЗВЪН ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 18.04.2017 г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ДОБИВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ИЗВЪН ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 18.04.2017 г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ДОБИВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ИЗВЪН ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 18.04.2017 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА КЪМ ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ДОБИВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ИЗВЪН ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 18.04.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА – публикувана на 18.04.2017 г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА – публикувана на 18.04.2017 г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА – публикувана на 18.04.2017 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА КЪМ ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА – публикувана на 18.04.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 13.04.2017г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 13.04.2017г.

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 13.04.2017г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 13.04.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 31.03.2017г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 31.03.2017г.

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 31.03.2017г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 31.03.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – публикувано на 30.03.2017 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – публикувано на 30.03.2017 г.

МОТИВИ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – публикувано на 30.03.2017 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – публикувано на 30.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ – ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 30.03.207г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ – ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 30.03.207г.

МОТИВИ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ – ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 30.03.207г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ – ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 30.03.207г.

СЪОБЩЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62, АЛ. 10 ОТ ЗУТ– публикувано на 30.03.207г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62, АЛ. 10 ОТ ЗУТ– публикувано на 30.03.207г.

МОТИВИ НА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62, АЛ. 10 ОТ ЗУТ– публикувано на 30.03.207г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62, АЛ. 10 ОТ ЗУТ– публикувано на 30.03.207г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 05.01.2017г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 05.01.2017г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 05.01.2017г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 05.01.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 20.12.2016г.

ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 20.12.2016г.

МОТИВИ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 20.12.2016г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 20.12.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА НА ВОДОПРЕНОС/ВОДОПОДАВАНЕ ПО ОБЩИНСКИ ВОДОПРОВОДИ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА И УЧРЕДЯВАНЕ СЕРВИТУТНИ ПРАВА И ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 15.11.2016г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА НА ВОДОПРЕНОС/ВОДОПОДАВАНЕ ПО ОБЩИНСКИ ВОДОПРОВОДИ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА И УЧРЕДЯВАНЕ СЕРВИТУТНИ ПРАВА И ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 15.11.2016г.

МОТИВИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА НА ВОДОПРЕНОС/ВОДОПОДАВАНЕ ПО ОБЩИНСКИ ВОДОПРОВОДИ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА И УЧРЕДЯВАНЕ СЕРВИТУТНИ ПРАВА И ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 15.11.2016г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВОТО – публикувано на 15.11.2016г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕпубликувано на 15.11.2016г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОПРЕНОС НА МИНЕРАЛНА ВОДА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦАпубликувано на 15.11.2016г.

РЕГИСТЪР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ОТ НАХОДИЩА НА МИНЕРАЛНА ВОДА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦАпубликувано на 15.11.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ КЪМ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА – публикуване на 14.11.2016г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА-БЕРКОВИЦА – публикуване на 14.11.2016 г.

МОТИВИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА-БЕРКОВИЦА – публикуване на 14.11.2016 г.

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО публикувано на 14.11.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 20.10.2016 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 20.10.2016 г.

МОТИВИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 20.10.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 11.10.2016 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 11.10.2016 г.

МОТИВ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 11.10.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 02.09.2016 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 02.09.2016 г.

МОТИВ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 02.09.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – публикувано на 05.08.2016 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – публикувано на 05.08.2016 г.

МОТИВ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – публикувано на 05.08.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 05.08.2016 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 05.08.2016 г.

МОТИВИ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 05.08.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 03.08.2016 г.

ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 03.08.2016 г.

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 03.08.2016 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ДОБИВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ИЗВЪН ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 04.07.2016 г.

МОТИВИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ДОБИВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ИЗВЪН ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 04.07.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 10.06.2016г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 10.06.2016г.

МОТИВИ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 10.06.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦАпубликувано на 10.06.2016г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦАпубликувано на 10.06.2016г.

МОТИВИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 10.06.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА „НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС В” – публикувано на 18.03.2016г.

ПРОЕКТ НА „НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС В”  – публикувано на 18.03.2016г.

МОТИВИ КЪМ  „НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС В”  – публикувано на 18.03.2016г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 14.01.2016 г.

МОТИВИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – публикувано на 14.01.2016 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА публикувано на 14.01.2016 г.

МОТИВИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦАпубликувано на 14.01.2016 г.

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ /2016-2020г./ – публикувано на 05.04.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА “ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -БЕРКОВИЦА публикувано на 06.04.2016г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -БЕРКОВИЦА – публикувано на 06.04.2016г.

МОТИВИ КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА – публикувано на 06.04.2016г.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-3263 (13) от 05.06.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
"В люлката на времето"
Актуални Новини

“В ЛЮЛКАТА НА ВРЕМЕТО” – КНИГА НА ПОТОМСТВЕНАТА КИЛИМАРКА СИЙКА ТАЧЕВА БЕ ПРЕДСТАВЕНА В БЕРКОВИЦА

По повод Международния ден на музеите, в изложбената зала на Етнографския музей беше представена книгата „В люлката на времето”. Специален

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Обяви

ОБЯВА ЗА ТЪРГ НА МПС

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ ХРИСТО БОТЕВ“, гр. БЕРКОВИЦА3500 Берковица, обл. Монтана, ул. „Ашиклар“ № 22, тел: 0876794414 ЦЕНТЪР

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Дом за стари хора - Берковица (8) Кмет на Община Берковица (39) МИГ Берковица и Годеч (14) НЧ "Иван Вазов - 1872" (8) Образование (41) Община Берковица (439) Общинска администрация-Берковица (57) Общински съвет-Берковица (25) Обява (23) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) велислав захариев (8) дневен ред (12) заповед (14) заповеди на кмета (23) избори (10) избори за Народно събрание (9) кмет берковица (8) кмет община берковица (14) конкурс (12) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (17) общинска администрация (55) общински съвет - берковица (8) обява община берковица (8) обявление (77) обявление отдел СУТ (13) основни училища (8) отдел строителство (22) поздравителен адрес (21) проект (12) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (11) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (9) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Велислав Захариев Вицешампион
Актуални Новини

ВЕЛИСЛАВ ЗАХАРИЕВ СТАНА ВИЦЕШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ ПО КЛАСИЧЕСКИ ШАХМАТ ЗА 2023 г. В ГРУПАТА НА 8-ГОДИШНИТЕ

От 2.06.23 г. до 8.06.2023 г., в курортния град Приморско се проведоха държавните индивидуални първенства по класически шахмат за момчета

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА”

Въз основа на представените документи Комисията, назначена със Заповед № РД-15-351/07.06.2023 г. на кмета на Община Берковица, по проект №BG05M9OP001-2.019-0019

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ

Областно пътно управление – Монтана уведомява, че от утре, 10 юни 2023 година, се възстановява движението на камиони над 10

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.