Актуални Новини, Новини, Община Берковица

ПРОЕКТ „ЕФЕКТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД, ЖИВЕЕЩИ В ГРАД БЕРКОВИЦА“ ПРОДЪЛЖАВА ДА ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТ ЗА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И 3. ОУ „ИВАН ВАЗОВ“

Проект „Ефективна образователна интеграция на децата от ромски произход, живеещи в град Берковица“, финансиран от ЦОИДУЕМ, продължава да осигурява транспорт за децата от квартал Раковица до детските градини и 3. ОУ „Иван Вазов“.

Проектът стартира от 01.10.20190 година и има за цел да осигури равен достъп до качествено образование на деца и ученици от малцинствените групи. Партньори на Община Берковица са 3. ОУ „Иван Вазов“, детските градини „Малина, като от 03.02020 в дейностите се включиха и детска градина „Пролетна дъга и „Звънче“. Освен осигуряването на безопасен и сигурен транспорт за децата от квартал „Раковица“ дейностите включват беседи в превозното средство при транспортирането на децата, срещи с родителите на подрастващите, учене чрез игра, създаване на навици у децата за учене и изграждане на положително отношение към провеждането на образователния процес.