Актуални Новини

ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО“ СЕ УДЪЛЖАВА ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

11122Проект „И аз имам семейство” се удължава до края на календарната годината, съгласно официално писмо от Агенцията за социално подпомагане с Изх. № ПИ01-827 от 31.07.2014 г. и на основание Заповед № РД08-43 от 21.07.2014 г.
От началото на 2012 г. на територията на Община Берковица се реализира проекта „И аз имам семейство”по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”.