Актуални Новини, Община Берковица

ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО“ СЕ УДЪЛЖАВА ДО МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Проект “И аз имам семейство” се удължава до месец септември 2014 г., съгласно официално писмо от Агенцията за социално подпомагане с  Изх. N ПИ01-358 от 31.03.2014 г.

От началото на 2012 г. на територията на Община Берковица се реализира проекта „И аз имам семейство”по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме.