Актуални Новини

ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”

Кандидатите за приемни родители по проект „ И аз имам семейство” в община Берковица  преминаха през базово и надграждащо обучение по утвърдена от МТСП програма. В обучението бяха засегнати теми като: “Въведение в приемната грижа”, „ Семейството като социална структура“, „Позитивно  поведение”, “ Посрещане на детето”, „ Осигуряване на сигурност и безопасност на децата ” , „Преместване и сбогуване”, „ Ранно и предучилищно детство ”, „ Пубертет и юношество” и „ Приемна грижа  за едно дете с увреждания”. За приемните родители бяха подготвени филми, презентации, игри, казуси и дискусии, свързани с обучението, чиято цел бе кандидат приемните родители по-добре да разберат същността и целите на социалната услуга приемна грижа и да прилагат адекватно наученото. Обучението се провде от социалните работници от “Екипа по приемна грижа” по проект „И аз имам семейство” –Мая Сиракова и Илияна Василева. Към момента има подадени 5 заявления на кандидати за приемни родители. На успешно завършилите курса бяха връчени удостоверения.

Проект „И аз имам семейство” се изпълнява от община Берковица  и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Вашият коментар