Актуални Новини, Новини

ПРОЕКТ „МАЛКИТЕ ЕКОЛОЗИ“ В ДГ „ПРОЛЕТНА ДЪГА“ – БЕРКОВИЦА

Започнаха дейностите по проект към ПУДООС „Малките еколози“ в детска градина „Пролетна дъга“ – Берковица. Целта на проекта е да се формира позитивна нагласа и емоционална отзивчивост към природата, екологична култура и ценностна система, ориентирана към здравословен начин на живот. Педагогическият персонал провежда ежедневно занимания на открито на екологична тематика, целящи да затвърдят у децата наученото при реализация на дейностите по проекта. Дворните спортни съоръжения, които ще бъдат закупени ще дадат възможност на децата да бъдат близо до природата, да спортуват и да се приобщят към зелената идея.