Актуални Новини, Новини

ПРОЕКТ “МАЛКИТЕ ЕКОЛОЗИ” В ДГ “ПРОЛЕТНА ДЪГА” – БЕРКОВИЦА

ПРОЕКТ "МАЛКИТЕ ЕКОЛОЗИ" В ДГ "ПРОЛЕТНА ДЪГА" - БЕРКОВИЦА

Започнаха дейностите по проект към ПУДООС “Малките еколози” в детска градина “Пролетна дъга” – Берковица. Целта на проекта е да се формира позитивна нагласа и емоционална отзивчивост към природата, екологична култура и ценностна система, ориентирана към здравословен начин на живот. Педагогическият персонал провежда ежедневно занимания на открито на екологична тематика, целящи да затвърдят у децата наученото при реализация на дейностите по проекта. Дворните спортни съоръжения, които ще бъдат закупени ще дадат възможност на децата да бъдат близо до природата, да спортуват и да се приобщят към зелената идея.