Актуални Новини

ПРОЕКТ „МАЛКИТЕ ЕКОЛОЗИ“

DSC00754В ДГ “Пролетна дъга” стана традиция методичните обединениия към подготвителните групи да работят по темата екология. И през учебната 2018/2019 г. учителите от ПГ/6/ “Калинка” наблегнаха върху активизирането на познавателните интереси на децата насочени към природата. Основна тяхна задача бе повишаването на екологичната култура и знания на деца, родители и учители чрез провеждане на семинари, тържества и мероприятия на открито. В навечерието на 22 април – деня на земята колектива и родителите на детската градина бяха зарадвани от новината за нов спечелен проект към ПУДООС на тема “Малките еколози”. Работата по проекта започна в движение DSC00757буквално от следващия ден със спектакъла “Аз, ти, ние и природата”. Децата от група “Калинка” показаха всичко научено през учебната година за водата, въздуха, земята, необходимостта да ги опазиме чисти и разделно да събираме и изхвърляме отпадъците. С подготвените стихотворения, сценки и песни за планетата земя и природата те зарадваха другарчетата си и своите родители. За награда всички деца получиха от ЕКОПАК книжки за рециклирането – “Приказки за юначета с празни тумбачета” и тематични магнити – “Нахрани ме разделно”.