Актуални Новини

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ – ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

В процес на изпълнение е проект „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”  по оперативна програма „Регионално развитие” по схема за предоставяна на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

Проектът е на стойност 431 240 лева, а срокът за изпълнение е 18 месеца. Партньори по проекта са Берковица и Годеч, като водеща е община Вършец.

Към този момент външен изпълнител разработва тръжната документация за провеждане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по проекта.

В рамките на  проекта се предвижда да бъдат проведени тръжни процедури за публичност на проекта, маркетинг и реклама на създадените туристически продукти, избор на изпълнител на дейностите за одит, разработване на туристически пакети, за изследване на ефективността на маркетинговите дейности, за избор на изпълнител на логистична услуга по участия в събития – туристически борси, изложения, панаири.

 

 

Вашият коментар